Handelsbetingelser


MEDLEMSKAB AF PRIMUTU:

Ved oprettelse af en profil på PRIMUTU bekræfter du, at du vil overholde de medlemsbetingelser, som er gældende for medlemskab af PRIMUTU.

Indmeldelse i PRIMUTU er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på din profil.

PRIMUTU har ret til at redigere visse annoncer, hvis PRIMUTU fx mener, at prisvurdering eller andre forhold i annoncer er useriøse eller vildledende.

Finder PRIMUTU at indholdet er stødende eller upassende, er PRIMUTU berettiget til at fjerne de pågældende annoncer.

PRIMUTU kan også skride ind over for misbrug eller useriøs færden på vores Website ved at slette den pågældende profil.

Overtrædelse af medlemsbetingelserne kan medføre IP-banning.

Du skal være fyldt 18 år for at oprette en profil hos PRIMUTU.


OPHØR AF MEDLEMSKAB AF PRIMUTU:

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab som medlem af PRIMUTU. Ved opsigelse vil du blive krævet for betaling af det valgte produkt indtil en eventuel bindingsperiode udløber.

Opsigelse af abonnementet påvirker ikke den profil-tid, der allerede er aktiveret på din profil.

Du kan opsige dit medlemskab ved at skrive en mail til info@primutu.dk

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt kort eller af andre årsager, vil din betaling ikke kunne gennemføres, hvorefter dit medlemskab bliver deaktiveret, indtil betalinger kan gennemføres.


LOVREGLERNE OM PRIMUTU:

Som peer-to-peer virksomhed er PRIMUTU ikke omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Vi overholder markedsføringsloven og persondataloven.

Det indebærer bl.a.PRIMUTU krypterer alle dine kortoplysninger i.h.t. den såkaldte SSL-protokol, sådan at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen.


BETALINGER TIL PRIMUTU:

Ved din tilmelding som medlem af PRIMUTU, accepterer du samtidig, at PRIMUTU er berettiget til på din konto at trække det beløb, der er aftalt for det produkt du vælger.

Du modtager kvittering via mail for din betaling.

PRIMUTU modtager betaling med dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard.

Alle beløb er i danske kroner og er inklusive moms.

DET DU SKAL VIDE FØR DU LÅNER ELLER UDLÅNER VIA PRIMUTU

§ 14 a. Enhver markedsføring af kreditaftaler, der angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkredit, skal indeholde de standardoplysninger, der følger af stk. 2.

Stk. 2. Standardoplysningerne i henhold til stk. 1 skal klart, tydeligt og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel angive:

  1. Debitorrenten, fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten.
  2. Det samlede kreditbeløb.
  3. De årlige omkostninger i procent, som beregnet efter lov om kreditaftaler.
  4. Kreditaftalens løbetid.
  5. Ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling.
  6. Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og raternes størrelse.


Stk. 3. Hvis indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med kreditaftalen, navnlig en forsikring, er obligatorisk for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser og en sådan aftales omkostninger ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også være angivet klart, tydeligt og på en fremtrædende måde sammen med de årlige omkostninger i procent.

Stk. 4. En kreditformidler skal i reklamer og i dokumentation henvendt til forbrugere gøre opmærksom på omfanget af sine beføjelser, navnlig om vedkommende udelukkende samarbejder med en eller flere kreditgivere eller optræder som selvstændig mægler.


DIN FORTRYDELSESRET OG PRIMUTU:

Når du køber et PRIMUTU-produkt, har du 14 dages fortrydelsesret. Fortryder du købet, skal du inden 14 dage kontakte PRIMUTU via mail og meddele, at du har fortrudt købet.

Fortrydelsesretten gælder kun når du opretter et medlemskab og køber et produkt og fortrydelsesretten kan du ikke gøre gældende ved senere løbende betalinger.


Ansvarsfraskrivelse

Brugere bekræfter, at de er og vil vedblive at være ansvarlige for selv at foretage vurdering og undersøgelse af de risici, der måtte være forbundet med aktiviteterne på Primutu, herunder at ansøge om lån, oprette lån, underskrive et gældsbrev og acceptere disse forretningsbetingelser.

Primutu yder ikke rådgivning i forbindelse med ansøgning om lån eller i forbindelse med indgåelse af låneaftale. Primutu opfordrer alle brugere til selv at søge bistand hos en rådgiver, som har kendskab til brugerens forhold.

Primutu er ikke ansvarlig for fejl og mangler i de oplysninger og informationer vedrørende brugere, som de dertil knyttede fysiske personer selv har oplyst over for primutu.

Primutu er ikke ansvarlig over for brugere for skader eller tab som direkte eller indirekte er opstået i forbindelse med anvendelse af platformen eller som følge af begrænsninger i muligheden for at anvende platformen. Primutu tilstræber at korrigere operationelle fejl og fejl i oplysninger på platformen hurtigst muligt og orientere brugere, som måtte være berørt heraf, hurtigst muligt.

Primutu opfordrer brugere af platformen til at gøre sig bekendt med de skattemæssige konsekvenser, der er forbundet med deltagelse i lån. Primutu er uden ansvar for hvilken skattemæssig behandling fysiske eller juridiske personer måtte blive underlagt som følge heraf.

Du giver hermed samtykke til at dine kontooplysninger hentes fra de konti, du angiver. Oplysningerne hentes af en kontooplysningstjeneste, der er godkendt af Finanstilsynet. Oplysningerne bruges til beregning af overordnede budgettal for din økonomi.

Du accepterer at ved brug af Rådighedsberegneren videregiver du dine banktransaktioner i anonymiseret form til brug for IDQ’s fortsatte udvikling af Rådighedsberegneren.

Her er link til PRIMUTU’s persondatapolitik, og PRIMUTU anvender og opbevarer data i henhold til persondataforordningen.


ÆNDRING AF AFTALEN MED PRIMUTU:

PRIMUTU forbeholder sig ret til at ændre den aftale du indgår på når du opretter en profil.

Hvis PRIMUTU ønsker at ændre aftalen, vil du blive orienteret om de ændringer eller tilføjelser, som PRIMUTU ønsker, via den mail adresse, som du har oplyst til PRIMUTU, 14 dage før ændringerne gennemføres.

Hvis du ikke kan eller vil acceptere disse ændringer, skal du inden for den nævnte frist på 14 dage slette din profil på PRIMUTU.