Privatlivspolitik


Hos Primutu tager vi behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne Privatlivspolitik er at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.


Kontakt: info@primutu.dk

Primutu Aps
Aldersrogade 8.2
DK-2100 København Ø
Att. Den persondataansvarlige


2. Hvordan indsamler Primutu personoplysninger?


3. Hvilke informationer indsamler Primutu?

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Primutu, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af os.


4. Hvor længe opbevarer Primutu dine personoplysninger?

Perioden vi gemmer dine data afhænger af hvilken type data der er tale om og hvad vores lovhjemmel er til at behandle de pågældende data.


Fælles for alle typer data er, at dine data bliver slettet i det øjeblik, vi ikke længere har en lovlig grund til at behandle dem.


5. Hvem deler Primutu dine personoplysninger med?

I nogle tilfælde deler vi dine data med tredjepart. Dette sker dog aldrig uden, at Primutu har fuld kontrol over dine data, da en sådan databehandler alene kan tilgå og behandle dine data efter instruks fra Primutu.

Bemærk dog, at der i forbindelse med anvendelse af cookies på vores online tjenester, kan forekomme, at tredjeparter indsamler data direkte via vores hjemmesider. Dette sker alene med det formål at målrette de annoncer, du ser på vores hjemmesider. Tredjeparterne er i dette tilfælde særskilt dataansvarlige for disse data. Læs mere herom under punktet “cookies” eller i cookiedeklarationen på den pågældende hjemmeside.

Primutu kan overdrage persondata til følgende kategorier af tredjeparter:

6. Online køb med kreditkort

Primutu anvender Stripe i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort.

Ved bestillinger og køb gemmer vi de oplysninger, som du har afgivet, i indtil 5 år. Herefter slettes oplysningerne.

Ud over gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

7. Hvad er formålet med indsamlingen?

Primutu indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser, samt i nærværende persondatapolitik.
Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger vi indsamler, samt formålet med indsamlingen. Primutus formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:
Listen er ikke udtømmende.

I forbindelse med afgivelse af samtykke, vil du blive oplyst om de(t) specifikke formål for behandling af dine personoplysninger.

8. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de mest normale juridiske grundlag for at Primutu behandler dine personoplysninger.

Vi kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med udfyldelse af lånedokument.

Ligeledes kan vi behandle dine personoplysninger, for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning, forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted, for at vi kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse eller grundlæggende rettigheder går forud for Primutu’s legitime interesse. Af legitime interesser, som vi forfølger, kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af vores serviceydelser.

Endeligt er samtykke grundlag for mange af de behandlinger, der kan finde sted. Det gør sig f.eks. gældende, når du skriver dig op til et nyhedsbrev, eller siger ja til, at vi må kontakte dig i markedsføringsmæssig sammenhæng. Når en behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter dine oplysninger slettes. Læs nærmere herom i pkt. 9 nedenfor.

9. Dine rettigheder

I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række rettigheder.

Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser der går forud for ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi gemmer på netop dig, kan du besøge vores kontaktside hvor du også kan anmode om at få dine oplysninger slettet samt tilbagekalde samtykker til en given behandling.

Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.


Henvendelser vedr. dine data:
https://primutu.dk/contacts/create

Mail: info@primutu.dk
Primutu Aps
Aldersrogade 8.2
DK-2100 København Ø

Primutu bestræber sig på at besvare alle anmodninger inden for 30 dage efter modtagelsen.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Primutu kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, er påkrævet pga. retlig forpligtelse eller i situationer, hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

10. Sikkerhed og intern deling af dine personoplysninger

Primutu beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.
Vi kontrollerer disse medarbejderes faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover de interne systemer i Primutu, benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

For at kunne yde det højeste niveau af service, deler vi udvalgte personoplysninger, blandt andet på din opfordring, med eksterne leverandører. Vi deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig.

Vi kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

11. Cookies

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.​​
Formål med cookies på vores websider

Hvor lang tid vil cookies blive brugt?

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Tredjeparter

Der bruges tredjepartscookies til at lave statistik på dine besøg på Primutu.dk. Her bruger vi cookies til at vide, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem. Vi benytter os af forskellige netværk og udbydere til dette. Disse netværk er Facebook, Google og Smartlook.

Pirmutu benytter løsninger fra Google til analytics og data indsamling. Når der sendes statistikdata til Google fra Primutu’s digitale platforme, medsendes ingen personfølsomme oplysninger som f.eks. cpr-nr., IP-adresse, navn, adresse el.lign. I stedet sendes normale trafikdata som f.eks. tidspunkt samt hvilken side man er på.

Sådan sletter eller blokerer du cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, kan du meget nemt finde information om hvordan du sletter dine cookies, ved at søge på google efter slet cookies.

Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

12. Kontakt og Klageadgang

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Primutu’s behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til:

Primutu Aps
Aldersrogade 8.2
DK-2100 København Ø
Att.: Den persondataansvarlige
info@primutu.dk


Eventuelle klager kan også rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på vores hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor.

Maj 2018